Şartname;
Gönderilecek eserler, TC Kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Daha önce bir başka tüzel kişi veya şahsın yaptığı yarışmada yada benzeri olarak eş zamanlı biçimde yapılan herhangi bir organizasyonda ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan eserler Trafik Hayattır Kamu Spotu Yarışması’na katılamaz.

http://jy.trafikhayattir.com websitesi üzerinden yüklenen eserler yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan eserlerin, üçüncü kişiler ve kişi toplulukları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etkiden münhasıran eser sahibi sorumludur. Gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Doğuş Otomotiv de dahil olmak üzere eser gönderen dışında hiç kimse hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu yarışmaya eserlerini gönderenler bu eser içeriğinin (ses, fikir, içerik, vb.) kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarladığını, orijinal olduğunu ve üçüncü bir şahıstan kopyalanmamış olduğunu, telif-lisans, marka ve benzeri her türlü fikri ve sınai hakkı ihlal etmeyecek nitelikte olduğunu taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran eser gönderen katılımcıya ait olacaktır.

Yarışmada ilk 10’a kalanlar jüriye sunum yapma hakkı kazanacak, Trafik Hayattır’ın açıkladığı jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonrası kazanan belirlenecektir. Jüri tarafından eseri 1. seçilerek Zuhal Müzik 7.000 TL değerinde  hediye çeki ve eserin yeniden Nil Karaibrahimgil ile birlikte aranjmanını yapma hakkı kazanan katılımcı , eserinin kullanım haklarını tümüyle Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devretmiş sayılacaktır. 2. Seçilen projeye ödül olarak Zuhal Müzik 5.000 TL değerinde hediye çeki ve Jingle House’ta profesyonel kayıtta bulunma deneyimi, 3. seçilen eser sahibine Zuhal Müzik’ten 3.000 TL değerinde hediye çeki takdim edilecektir. 2. ve 3. Seçilen projelerin sahipleri de, eserinin kullanım haklarını tümüyle Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devretmiş sayılacaktır.


Bu kapsamda kazanan projenin sahibi, bu şartnamenin ekinde yer alan muvafakatname ve devir taahhütnamesini imzalamayı taahhüt eder
Doğuş Otomotiv yarışmayı kazanan projeleri bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, radyo, televizyon, internet, outdoor gibi işitsel ve görsel işler ile katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiçbir ücret talebinde bulunamayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında gönderilen tüm eserlerin kullanım hakkı yine Doğuş Otomotiv’in Trafik Hayattır Platformuna devredilmiş olup, bu katılımcıya Trafik Hayattır Platformundan telif dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunma hakkı vermez. Trafik Hayattır Platformu sonuç açıklarken, radyo, televizyon, internet, outdoor gibi işitsel ve görsel işler ile katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda bu eserleri ve içeriklerini kullanabilecektir. Katılımcı bunu kabul ettiğini beyan eder.

Her katılımcı, Trafik Hayattır Kamu Spotu Yarışmasına katılmış olmakla, ödül almaya hak kazanan eserin Trafik Hayattır’ın tüm işlerinde katılımcı ismi ve eser adı anılmaksızın kullanılmasına da izin vermiştir. Bu önerinin yayınlanması halinde ise, katılımcı isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince bu önerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Trafik Hayattır Platformuna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu eserlerin her türlü kullanım hakları süresiz olarak Trafik Hayattır’a ait olacaktır. Trafik Hayattır platformu bu eserleri işlerinde kayıtsız şartsız ve karşılıksız kullanabilir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu şartname kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Doğuş Otomotiv’ ve Trafik Hayattır Platformunun hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

Eserlere ilişkin tüm unsurlar ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk münhasıran eserini gönderen katılımcıya aittir. Bu nedenle eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek enstrüman, beste, güfte, söz, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Trafik Hayattır Platformu sorumlu olmayacaktır.

Trafik Hayattır Platformu veya jüri, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda öneri sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan eserlerin derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve ödenen işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir.

Organizasyona gönderdiği eser ve içeriği (ses, metin vb unsurlar), kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi göstermeye çalışan, bu amaçla Jüri’ye her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.

Tüm iştirakları ve bağlı şirketleri dahil olmak üzere Doğuş Grubu bünyesinde çalışanlar hiçbir şekilde yarışmaya başvuramazlar, başvurmuşlarsa da kazanamazlar. Ayrıca daha önce bu ve benzeri bir yarışmacı organizasyonlara katılmış olup da bu yarışmalarda katılımı herhangi bir nedenle kısıtlanmış veya herhangi bir nedenle diskalifiye olanların eser başvuruları değerlendirme dışı tutulacaktır

Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Trafik Hayattır Platformuna aittir.